Heimeside: http://www.nordbopensjonat.com/
Tlf.: 9881784
Sjå kart
Sjå også: http://www.telegardar.no/nordbo-pensjonat.html