Programmet for årets festival kjem i løpet av mars.